Współpraca naszego lektora Matteo i ItaliAMO

Współpraca naszego lektora Matteo i ItaliAMO

Nasz lektor Matteo pomagał w redakcji tekstów do ItaliAMO, czasopisma wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Studentów Italianistyki UŁ. Czasopismo jest dostępne online!