Płatności

AL DENTE

Cena każdego z kursów podana jest w dziale KURSY

Forma płatności

Wszystkie opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły.

Numer konta szkoły: mBank 96 1140 2004 0000 3402 7046 5673

Nie ma możliwości płacenia gotówką/kartą w siedzibie szkoły.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia oraz jakiego kursu dotyczy wpłata oraz numer NIP firmy, jeśli mamy wystawić fakturę. Faktura dla osoby fizycznej: prosimy o wpisanie słowa FAKTURA w tytule przelewu. 

Faktury

Aby otrzymać fakturę, należy podać w tytule przelewu oprócz danych Słuchacza także dane firmy (NIP). Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2020 jest to warunek konieczny uzyskania faktury na firmę.

Faktura dla osoby fizycznej: prosimy o wpisanie słowa FAKTURA w tytule przelewu.

Informacje o zajęciach finansowanych dla Słuchacza przez firmę/zakład pracy/projekty unijne i inne
Niezależnie od tego, kto jest płatnikiem za kurs języka włoskiego, umowę zawieramy z uczestnikiem. Uczestnik zobowiązany jest dopilnować opłacenia kursu zgodnie z umową i ustaleniami e-mail. Jeżeli firma/zakład pracy/płatnik nie ureguluje opłaty w terminie, do jej uregulowania zobowiązany jest we własnym zakresie Słuchacz. W innym wypadku rezerwacja/miejsce na kursie przepada.

Nie ma możliwości otrzymania faktury przed zaksięgowaniem płatności na koncie szkoły.

Faktury wystawiamy jedynie do kwot zaksięgowanych na naszym koncie (te kwoty oczywiście mogą obejmować cały rok z góry, jeśli tak zostało ustalone). Obowiązuje jednak zasada: najpierw wpłata, potem faktura.

Faktura Pro forma

Istnieje możliwość otrzymania faktury pro-forma, która musi być opłacona w terminie, aby Słuchacz mógł uczestniczyć w kursie.

Bony edukacyjne

Nasza szkoła nie honoruje bonów edukacyjnych żadnego typu.

Finansowanie Unijne

W przypadku finsowania kursów przez projekty unijne i inne obowiązują te same zasady, co w przypadku firm. Nie ma możliwości zmiany terminów płatności ani wystawienia faktury przed zaksięgowaniem płatności na koncie szkoły.