Włoski dla początkujących online

Włoski dla początkujących online

Jędrzej to absolwent studiów magisterskich na kierunku Italianistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada certyfikat CELI na poziomie B2. Jest również lektorem języka angielskiego i tłumaczem.

Zna angielski, włoski, niemiecki, trochę niderlandzkiego, a także cyrylicę i biernie rosyjski.

Jędrzej o swoich zajęciach:

W pracy ze swoimi grupami duży nacisk kładę na zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, co realizuję przez wyłączne używanie włoskiego już od pierwszych zajęć. Lubię pracować ze słuchaczami, którzy chcą na zajęciach mówić, nawet jeśli są świadomi, że popełniają jakieś błędy. Te, jak powtarzam wszystkim swoim grupom, uważam za normalny element procesu uczenia się języka obcego, a ich eliminowaniem zajmuję się skrupulatnie na bieżąco Swoją znajomość włoskiego szlifuję przez włoskie filmy (także te na YouTube) i książki, zwłaszcza kryminały, a także konwersacje z native speakerami. Wykonuję również tłumaczenia z włoskiego na angielski. Mój warsztat glottodydaktyczny doskonalę zaś inspirując się zajęciami moich koleżanek i kolegów z Al Dente, a także poprzez książki i artykuły naukowe związane z tą tematyką. Interesują mnie zwłaszcza te poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu, czemu poświęciłem moją pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.W wolnym czasie lubię grać w szachy, biegać, jeździć na rowerze, a także uczyć się innych języków obcych.

Terminy zajęć z Jędrzejem: https://wloski.org/lektor/jedrzej-bak/

W tym roku Jędrzej pracuje wyłącznie online.