Jak wyglądają zajęcia włoskiego online dla początkujących?

Jak wyglądają zajęcia włoskiego online dla początkujących?

Włoski online dla początkujących charakteryzuje coś, co może wydawać się niewiarygodne – lektor używa języka polskiego jedynie na pierwszych zajęciach, omawiając kwestie organizacyjne. Potem lekcje odbywają się wyłącznie w języku włoskim, co staje się dla uczniów tak naturalne, że pewnego razu, gdy po lekcji rzuciłem jakiś komentarz po polsku, to jedna ze słuchaczek powiedziała: “O matko, jak dziwnie słyszeć Pana mówiącego po polsku!”. Metoda ta, jakkolwiek może wydawać się ambitna, daje doskonałe rezultaty i sprawia, że nasi słuchacze bardzo szybko zaczynają samodzielnie się wypowiadać, cytując długie fragmenty “Boskiej komedii” w oryginale 😉

Podobnie jak w przypadku zajęć stacjonarnych, włoski online jest ukierunkowany na rozwój zdolności komunikacyjnych, przede wszystkim mówienia. Dlatego też występuje bardzo dużo dialogów, scenek do odegrania (np. zakupy – jeden uczeń jest sprzedawcą, drugi klientem), a wybrany przez nas podręcznik stanowi nieocenione wsparcie, oferując liczne gotowe pytania i wypowiedzi do wykorzystania w rozmowach. Platforma do zajęć online pozwala na dzielenie uczestników na grupy, dlatego każdy w komfortowych warunkach prowadzi konwersacje w parach lub trójkach, nie słysząc przy tym rozmów pozostałych uczestników.

Na zajęciach nie brakuje również elementów zabawowych i grywalizacyjnych, bowiem chcemy możliwie przyjemnie prowadzić naszych Słuchaczy przez tajniki włoszczyzny. Kto jednak myśli, że uniknie na lekcjach pracy, to się zawiedzie, gdyż co zajęcia spotka go kartkówka i praca domowa, a co rozdział większy test.