Katarzyna Ciszewska

Katarzyna Ciszewska

METODYK

Właścicielka szkoły, metodyczka, egzaminatorka CELI, trenerka certyfikatu dla nauczycieli włoskiego DILS-PG z uprawnieniami nadanymi przez Università per Stranieri di Perugia.


Absolwentka etnologii i italianistyki, część studiów odbyła w Palermo w ramach stypendium Erasmus.

Posiada certyfikat CELI 5 (poziom C2 zdany na ocenę A) oraz DILS-PG “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera” drugiego stopnia, również na ocenę A. Została zaproszona przez Università per Stranieri di Perugia na pierwszy w historii tej instytucji kurs “formatori DILS PG”. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu otrzymała uprawnienia do prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu DILS PG. Od tego czasu pracuje w Polsce z lektorami włoskiego chcącymi zdawać DILS-PG. Nasza szkoła AL DENTE jest również centrum egzaminacyjnym, w którym można przystąpić do sesji DILS kilka razy w roku. Jest jedyną osobą pochodzącą spoza Włoch, która posiada uprawnienia formatrice DILS-PG. Jest również aktywną egzaminatorką CELI. Co roku uczestniczy w kursach dla nauczycieli i konferencjach w Polsce i we Włoszech (więcej nt. na profilu LinkedIn). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Poza włoskim zna angielski, od 2015 roku uczy się gruzińskiego, a ostatnio wróciła do niemieckiego.