Ogólne

Prosimy o wyłączenie telefonów na czas trwania zajęć (również wibracje) oraz o nietrzymanie ich na stolikach.

Na zajęcia zapraszamy 5 minut przed ich rozpoczęciem, prosimy o punktualność.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności na zajęciach i spóźnień, bardzo ułatwia nam to organizację pracy. Prosimy o poinformowanie wcześniej lektora ustnie, wysłanie emaila na adres: biuro@wloski.org lub sms na numer 505-318-719. W przypadku nieobecności wszystkich Słuchaczy i braku informacji z ich strony, lektor czeka 30 minut.

 

Zajęcia

Kursy w AL DENTE trwają od połowy września do końca czerwca lub lipca. Nie ma podziału na semestry i przerwy na ferie zimowe szkolne. Zajęcia odbywają się we wszystkie dni poza ustawowo wolnymi od pracy. Informacje o innych dniach wolnych przekazujemy na bieżąco.

Zajęcia prowadzone są po włosku. Osoba prowadząca zna język polski.

Na każdych zajęciach jest test. Po zakończeniu rozdziału jest to test z rozdziału, na pozostałych zajęciach kartkówka ze słówek. Słuchacze są zobowiązani do uzyskania minimum 60% z testów z rozdziałów.

Po każdych zajęciach zadajemy pracę domową, Słuchacze są zobowiązani do jej odrobienia.

 

Nieobecność na zajęciach

Zajęcia mają charakter grupowy. Nieobecność, również zapowiedziana z wyprzedzeniem, nie zwalnia z odpłatności za nie.

W przypadku nieobecności na zajęciach w ciągu 2 dni lektor przesyła materiały z zajęć (nieotrzymanie maila w tym terminie prosimy zgłaszać na biuro@wloski.org).

 

Płatności

Opłaty za zajęcia i podręczniki przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły. Nie ma możliwości płacenia gotówką/kartą w siedzibie szkoły.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia.

Za pierwsze dwa miesiące zajęć płatność z góry, następnie co miesiąc z góry. Na przykład zapisując się na zajęcia od listopada należy zapłacić za listopad i grudzień, następnie do 1 grudnia za styczeń, do 1 stycznia za luty i tak dalej.

Kwota do zapłaty zależy od dni wolnych w danym miesiącu. Konkretną kwotę przesyłamy z dużym wyprzedzeniem mailem.

FakturyOd 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy o jednolitym pliku kontrolnym. W związku z tym, aby otrzymać fakturę, należy podać w tytule przelewu oprócz danych Słuchacza także dane firmy (nazwę i NIP). W przypadku braku tych danych w tytule przelewu wystawienie faktury będzie niemożliwe.

 

Podręczniki

Korzystamy z następujących podręczników. Istnieje możliwość zakupienia ich w szkole (po wcześniejszym zamówieniu) lub na własną rękę.

A1 Nuovo Espresso A1

A2 Arrivederci A2 lub Nuovo Espresso A2

B1 Nuovo Progetto Italiano 2a

B2 Nuovo Progetto Italiano 2b

C1 Nuovo Progetto Italiano 3

C2 Nuovo Magari C1/C2

Dla poziomów A1-B2 opracowaliśmy kursy słownictwa na platformie Memrise. Dostępne dla wszystkich za darmo. Polecamy: memrise.com/user/szkolaaldente

 

Paragon/faktura

Paragony. W przypadku płatności gotówką Słuchacz/ka otrzymuje paragon w momencie wpłaty. W przypadku wpłaty przelewem paragony są dostępne w sali 406 od momentu zaksięgowania płatności na koncie szkoły. Wystawiamy faktury. Jeśli przelew nie jest wykonywany z konta firmowego, a chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy o podanie nazwy firmy w tytule przelewu.

 

Rezygnacja z zajęć

Umowę z AL DENTE można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Wypowiedzenia złożone do 20 dnia miesiąca skutkują rozwiązaniem umowy od 1 dnia następnego miesiąca. Na przykład wypowiedzenie złożone do 20 kwietnia skutkuje rozwiązaniem umowy od 1 maja (następuje zwrot kwoty wpłaconej za maj).