Jak się uczyć – garść porad tutaj.

Ogólne

Prosimy o wyłączenie telefonów na czas trwania zajęć (również wibracje) oraz o nietrzymanie ich na stolikach.

Na zajęcia zapraszamy 5 minut przed ich rozpoczęciem, prosimy o punktualność.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności na zajęciach i spóźnień, bardzo ułatwia nam to organizację pracy. Prosimy o poinformowanie wcześniej lektora ustnie, wysłanie emaila na adres: biuro@wloski.org lub sms na numer 505-318-719. W przypadku nieobecności wszystkich Słuchaczy i braku informacji z ich strony, lektor czeka 30 minut.

 

Zajęcia

Kursy w AL DENTE trwają od połowy września do końca czerwca lub lipca. Nie ma podziału na semestry i przerwy na ferie zimowe szkolne. Zajęcia odbywają się we wszystkie dni poza ustawowo wolnymi od pracy. Informacje o innych dniach wolnych przekazujemy na bieżąco.

Zajęcia prowadzone są po włosku. Osoba prowadząca zna język polski.

Na każdych zajęciach jest test. Po zakończeniu rozdziału jest to test z rozdziału, na pozostałych zajęciach kartkówka ze słówek. Słuchacze są zobowiązani do uzyskania minimum 60% z testów z rozdziałów.

Po każdych zajęciach zadajemy pracę domową, Słuchacze są zobowiązani do jej odrobienia.

 

Nieobecność na zajęciach

Zajęcia mają charakter grupowy. Nieobecność, również zapowiedziana z wyprzedzeniem, nie zwalnia z odpłatności za nie.

W przypadku nieobecności na zajęciach w ciągu 2 dni lektor przesyła materiały z zajęć (nieotrzymanie maila w tym terminie prosimy zgłaszać na biuro@wloski.org).

 

Płatności

Opłaty za zajęcia i podręczniki przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły. Nie ma możliwości płacenia gotówką/kartą w siedzibie szkoły.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia.

Za pierwsze dwa miesiące zajęć płatność z góry, następnie co miesiąc z góry. Na przykład zapisując się na zajęcia od listopada należy zapłacić za listopad i grudzień, następnie do 1 grudnia za styczeń, do 1 stycznia za luty i tak dalej.

Kwota do zapłaty zależy od dni wolnych w danym miesiącu. Konkretną kwotę przesyłamy z dużym wyprzedzeniem mailem.

Faktury. Aby otrzymać fakturę, należy podać w tytule przelewu oprócz danych Słuchacza także dane firmy (nazwę i NIP). 

 

Podręczniki

Korzystamy z następujących podręczników. Istnieje możliwość zakupienia ich w szkole (po wcześniejszym zamówieniu) lub na własną rękę.

A1 Nuovo Espresso A1 lub Spazio Italia 1

A2 Spazio Italia 2

B1 Spazio Italia 3 lub Nuovo Progetto Italiano 2a

B2 Nuovo Progetto Italiano 2b

B2+ Nuovo Progetto Italiano 3

C1 Nuovo Magari C1/C2 lub Nuovo Contatto C1

Dla poziomów A1-B2 opracowaliśmy kursy słownictwa na platformie Memrise. Dostępne dla wszystkich za darmo. Polecamy: memrise.com/user/szkolaaldente

Rezygnacja z zajęć/zawieszenie zajęć

Zajęcia w AL DENTE można zawiesić, np. w przypadku ciąży. Po porodzie pomagamy nadrobić materiał, aby możliwy był powrót do tej samej grupy lub wskazujemy inną grupę na odpowiednim poziomie. Każdy taki przypadek traktujemy indywidualnie i proponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb danej Słuchaczki.

Umowę z AL DENTE można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Wypowiedzenia złożone do 20 dnia miesiąca skutkują rozwiązaniem umowy od 1 dnia następnego miesiąca. Na przykład wypowiedzenie złożone do 20 kwietnia skutkuje rozwiązaniem umowy od 1 maja (następuje zwrot kwoty wpłaconej za maj).

Treści zawarte na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Prawnie skuteczne określenie warunków świadczenia przez AL DENTE usług nauczania języka sformułowany jest w umowie zawieranej ze Słuchaczem.